Genealogi är forskningen om människans eller djurens släkt. Genea betyder ”generationer” medans logi betyder ”lära”. Med andra ord så betyder det; läran om generationer. Om du håller på med släktforskning är det precis det du sysslar med. Idag är det många som släktforskar som en rolig hobby. Många kommuner erbjuder dig att komma in till bibliotek eller museum för att forska om din släkt. Det finns även kurser du kan ta.

Om vi ska definiera familjehistoria är det när du letar efter historier inom sin familj. Du tittar inte på datum eller namn utan på hur de reste, levde, vad de gjorde och spännande historier i familjen. Det talar inte alltid om vem du är släkt med, men det kan berätta om varför din familj blev till och hjälpa dig att förstå din familj lite bättre utifrån vilken miljö familjen egentligen har kommit ifrån.

Skillnaden mellan genealogi och familjehistoria

Vad är genealogi och familjehistoria?

De båda ingår i läran om generationer och de båda har att göra med att du söker information om dina förfäder. Sysslar du mycket med släktforskning är det inte ovanligt att du gärna tar del av både genealogi och familjehistoria. Men om du bara vill skapa ett stort och långt släktträd med så många namn och grenar som möjligt, då har det inte särskilt mycket med din familjehistoria att göra.

Familjehistoria fokuserar inte så mycket på siffror eller namn utan på vad som hänt inom släkten. Den största skillnaden är alltså att du kan se familjehistoria som mer levande släktforskning. Detta kan också inkludera familjemedlemmar som inte är släkt utan även adopterade familjemedlemmar eller väldigt nära vänner till familjen. Fokuserar du mycket på det kanske du kan ta reda på varför familjen är i den situation som den är i just nu.

Om du är släkt med en familj som förr var väldigt förmögen, men som också hade en farbror med mycket spelproblem kanske det kan förklara varför familjen inte har kvar de pengarna. Har det uppstått konflikter inom familjen eller finns det en anledning till varför din släkt en gång i tiden bodde i ett annat land? Historierna i familjen är det som familjehistoria fokuserar på, medan genealogi fokuserar mer på släktträd och härkomst.