Att släktforska är något som blivit allt mer populärt på senare år. Kanske har det att göra med att vi idag lever i en digital tidsålder, där i princip all information går att nå med bara några snabba knapptryckningar på en mobil eller dator. Kanske har det också att göra med att vi idag blir allt mer homogena i vårt sätt att leva våra liv – och därmed formas vi in i den stora massan.

Det kan då kännas extra viktigt att veta var du kommer ifrån – vilka förfäder du haft – vilka de var, och hur de levde. Även om vi idag lever i den digitala tidsåldern, kanske det inte är i det digitala du främst finner sådan information. I alla fall inte om du vill ha den som förstahandsinformation. Istället kan du ofta hitta fakta om dina förfäder närmare än du först tror.

Tips för att börja din släktforskningsresa

Familjen först

Det bästa sättet att hitta information om de som finns och har funnits i släkten innan dig själv, är nämligen att fråga runt bland de släktingar du har idag. Många familjer har en hel drös med fotografier i någon kartong i källaren, och faster Hilda brukar alltid ha ett helt lager av anekdoter om gamla dagar, som hon mer än gärna delar med sig av till den som vill höra.

För att ingenting av släkthistorien ska falla i glömska – eftersom minnet är bedrägligt – kan det vara en god idé att antingen teckna ned, eller spela in, de historier du fått höra. Det går även att be om hjälp med att få ett släktträd nedskrivet så långt tillbaka som dina släktingar minns. Ju mer du har att gå på från start, desto enklare är det att ha något att leta vidare från senare.

En stor fördel med att använda familjen som historieberättare är också att det tenderar att stärka familjebanden, genom att exempelvis diskutera förfäder och hur de var och kanske vilka egenskaper från dessa som gått vidare i arv och så vidare. Det är dessutom riktigt spännande när det kommer fram något nytt. Att släktforska brukar ofta börja med en persons intresse – men det smittar många gånger snabbt vidare till i princip hela familjen.